Dashboard

穀倉斜塔

Grains Danish Bread

NT$38/個

嚴選食材:黑麥穀物粉
採用德國進口黑麥穀物粉高達七種榖類,以可頌工法層層捲起,打造香脆幸福口感!

蛋奶素 224大卡 


乳製品
奶油
O
O
O
O