Dashboard

肉鬆麵包

Dried Pork Floss Bread

NT$32/個

嚴選食材:畜豬肉鬆
越嚼越香的鹹麵包,黃金外皮沾上整面酥香的台畜豬肉鬆。

肉 288大卡 


乳製品
油&
O
O
O
O

 

 

 

 

肉類生產及加工地:台灣