Dashboard

杏仁細雪布里歐

Almond Brioche

NT$45/個

經典布里歐的奶油香,近似蛋糕般鬆軟杏仁片混和細糖,形成外皮酥香脆,適合搭配牛奶當早餐或茶點心。

蛋奶素 336大卡 


乳製品
奶油
O
O
O
O