Dashboard

雪人。有機金萱

Organic Green tea Bread

NT$35/個

嚴選食材:有機金萱綠茶 - 新竹關西
台灣有機好茶,與鮮度AA級葉黃素機能蛋製成綠茶卡士達內餡,冷藏食用風味佳。

蛋奶素 166大卡 


乳製品
奶油
O
O
O
O